U heeft inloggegevens ontvangen. Hieronder kunt met deze gegevens inloggen en berekenen of u de lasten van de Starterslening volgens de huidige normen kunt dragen. Als blijkt dat u de lasten nog niet kunt dragen kunt u hier ook een hertoets aanvragen.

U ontvangt 3 maanden vóór de datum waarop u rente en aflossing moet gaan betalen een brief van SVn met daarin een inlogcode waarmee u een hertoets voor de Starterslening kunt aanvragen.


Let op: vraag de hertoets uiterlijk 29 maart 2019 aan
Wij gaan werken met een nieuw systeem. Vraag de hertoets daarom uiterlijk 29 maart aan. Lukt dat niet? Dan kunt u de hertoets vanaf dinsdag 23 april 2019 aanvragen in ons nieuwe systeem. U heeft in dat geval nieuwe inloggegevens nodig. Voor de nieuwe inloggegevens kunt u vanaf 23 april contact met ons opnemen.