U heeft inloggegevens ontvangen. Hieronder kunt met deze gegevens inloggen en berekenen of u de lasten van de Starterslening volgens de huidige normen kunt dragen. Als blijkt dat u de lasten nog niet kunt dragen kunt u hier ook een hertoets aanvragen.

U ontvangt 3 maanden vóór de datum waarop u rente en aflossing moet gaan betalen een brief van SVn met daarin een inlogcode waarmee u een hertoets voor de Starterslening kunt aanvragen.